Služby

Mentoring – rozvoj s pomocí mentora, který předává vlastní zkušenosti

1. leadership - vedení a řízení lidí – tj. nabízím své zkušenosti, co pro mne a týmy, které jsem vedla fungovalo (či nefungovalo) v různých situacích a v různém prostředí z pozice manažera, leadra.

2. HR (Human Resources, řízení lidských zdrojů) – předání zkušeností z jednotlivých oblastí HR, případně komplexního HR - především pro pozice HR specialista, HRBP, HR manažer, HR ředitel.

Koučování

cesta hledání vlastního řešení, nové motivace. Koučování je vhodné pro situace, kdy se nemůžete pohnout z místa a potřebujete, aby Vám kouč pomohl uvědomit si souvislosti a motivace k rozhodnutí nebo ke změně. Koučování nabízím pro řešení situací v osobním i pracovním životě.

Trénink

jako trenér realizuji především tréninky z oblasti soft skills – oblast manažerských dovedností, komunikačních dovedností případně propojení procesních školení z oblasti HR se souvisejícími měkkými dovednostmi.

Facilitace

provedu tým, skupinu diskusí, s cílem udržet formu a dobrat se ke společnému výstupu diskuze.

Kariérní poradenství

kombinací metod a přístupů (koučování, mentoring, poradenství, trénink) nabízím pomoc při hledání Vaší (další) profesní cesty, pomoc s vytvořením Vašich prezentačních materiálů (CV, profily na sociálních sítích, …), přípravou na pohovor, pomohu vám také se zorientovat  na pracovním trhu.

Konzultace a poradenství v oblasti řízení lidských zdrojů 

vstupem většinou bývá analýza nebo audit současného stavu, následně navrhnu a případně pomohu s implementací a zavedením nového procesu. Může se jednat o jednotlivé dílčí procesy (mezi nejčastěji poptávané patří Řízení pracovního výkonu – performance management, Talent management – tj. zavedení systematické práce s talenty ve firmě nebo např. plánování nástupnictví). 

Poradenství nabízím formou jednotlivých dílčích konzultací nebo dlouhodobou spoluprací ve vybrané  komplexní oblasti.

HR interim

pokud ve firmě v určitou dobu chybí vlastní člověk na pozici, nabízím podporu formou dočasného HR - ať již v roli specialisty pro konkrétní oblast, HR manažera nebo ředitele. Jedná se vždy o spolupráci, „zástup“ na dobu určitou, do nástupu / návratu původního nebo nového zaměstnance.

Zážitkové aktivity, teambuilding

podpora týmové spolupráce, uvědomění si, co a jak v týmu funguje či nefunguje. Speciální programy pro menší týmy: E-detox, C-detox.