Ať se jedná o pracovní situace, o hledání dalšího kariérního nebo osobního směřování, o vlastní rozvoj, o osobní život, sportovní cíle či partnerské vztahy či rozhodování o důležitých věcech pro budoucnost, nabízím různé formy a nástroje, jak najít řešení.
Pracuji samostatně nebo ve spolupráci s dalšími ověřenými experty na konkrétní témata.
Podpořím Váš rozvoj a budu Vaším průvodcem v určité fázi pracovního nebo osobního života. Vaší firmě pomohu zefektivnit práci a budovat funkční týmy.
Nabízím řešení, která vycházejí ze sebepoznání a uvědomění si svých vlastních hodnot a kvalit, tím podporuji vytvoření pevných a stabilních základů, na kterých je možno budovat a stavět.
Řídím se heslem, že každá situace má své řešení, jen je v dané chvíli třeba zrovna nevidíme. 
Ráda se stanu i Vaším průvodcem

Iva Pechová